Welkom bij Kersten Hergebruik

Kersten Revalidatietechniek vervult in Nederland een voortrekkersrol op het gebied van herverstrekken van hulpmiddelen. Door zich te specialiseren in het reconditioneren van hulpmiddelen en door continue inversteringen in mensen en middelen staat de kwaliteit van de heringezette hulpmiddelen bij Kersten Revalidatietechniek op een hoog niveau. Zo staan specialisten garant voor een vakkundig advies op het gebied van het te kiezen kernassortiment en mogelijke alternatieven. De outillage waarmee Kersten Revalidatietechniek hulpmiddelen demonteert, reinigt, opslaat en op specificatie opbouwt is uniek te noemen.

Door herinzet van gebruikte hulpmiddelen levert Kersten Revalidatietechniek een actieve bijdrage aan het betaalbaar houden van in te zetten hulpmiddelen in Nederland. Door herinzet van hulpmiddelen kunnen we samen met zorgverzekeraars en zorgkantoren, gemeenten en instellingen de kosten beheersen. Zo blijft de toegankelijkheid van hulpmiddelen, voor alle mensen die een hulpmiddel nodig hebben in Nederland duurzaam gewaarborgd.